คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ดาวน์โหลด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1543/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สำเนาคำสั่ง สธ. ที่ 1543 PHEOC COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 380 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

covid free setting

โลโก้ (LOGO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
covid free setting Logo.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
covid-free-setting-Logo.jpg
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
sticker 02 copy.pdf
ขนาดไฟล์ 3.97 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
sticker-02-2.jpg
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบประกาศ_BC 01 copy.pdf
ขนาดไฟล์ 5.74 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบประกาศ_BC-01-copy.jpg
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิธีการสมัครเป็นหน่วยบริการของ สปสช. ในระบบถุงเงิน (สำหรับหน่วยงานของกรมอนามัย)

คู่มือ / วิธีการใช้งาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วิธีสมัครถุงเงิน_160964.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มสรุปประชุม EOC กรมอนามัย

แบบฟอร์ม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
(ตัวอย่าง) แบบฟอร์ฒสรุปประชุม EOC กรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มสรุปการประชุม PHEOC กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์ม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
(ตัวอย่าง) แบบสรุปการประชุม PHEOC กระทรวงสาธาร.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

LOGO : ไทยเซฟไทย

โลโก้ (LOGO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Logo_SaveThai.png
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

LOGO : กรมอนามัย

โลโก้ (LOGO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DOH_Logo_PNG.png
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DOH_Logo.jpg
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

LOGO : Thai Stop COVID

โลโก้ (LOGO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
TSC_Plus_Logo.jpg
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

LOGO : CleanTogether

โลโก้ (LOGO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
CleanTogether_Logo.jpg
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

LOGO : AnamaiPoll

โลโก้ (LOGO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
AnamaiPoll_Logo.jpg
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัยที่ 71/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)

คำสั่งกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งคณะทำงานศูนย์ฯ HPEHOC กรม ที่ 71-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.75 MB
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัย ที่ 770/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ลงวันที่ 16 พ.ย. 63)

คำสั่งกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่ง EOC PM2.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย