คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ กรมอนามัย
กรมอนามัย
11
เมษายน
2565
ทีม Liaison
12.04.2565
กรมอนามัย ย้ำ ขนส่งสาธารณะเข้มมาตรการปลอดภัยลดเสี่ยงโควิด-19 รองรับเดินทางช่วงสงกรานต์

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สำนักอนามัย และสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับการเดินทางและใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยตามมาตรการ COVID Free Setting สำหรับการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท