คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | EOC กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประชุม EOC อุทกภัย กรมอนามัย ประจำวันที่ 25 ต.ค. 65 ครั้งที่ 4

เอกสารประกอบการประชุม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
3.1.4 สถานการณ์น้ำท่วมศูนย์อนามัยที่ 3 วันที่ 25 ต.pdf
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1.3 ศอ. 9 25.10.65สถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้.pdf
ขนาดไฟล์ 2.49 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1.2 ศอ. 4 นำเสนอ EOC 25-10-65 สถานการณ์อุทกภัย เขตสุขภาพที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1.1 สืบเนื่อง_สถานการณ์น้ำท่วม 25.10.65 สว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานติดตามผลการดำเนินงาน EOC_น้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระ.jpg
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP รับมือน้ำท่วม_V2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 EOC อุทกภัยครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 3.66 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุม EOC อุทกภัย กรมอนามัย ประจำวันที่ 25 ต.ค. 65 ครั้งที่ 4

สรุปการประชุม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปประชุม EOC น้ำท่วม 25.10.65 ปิดEOC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุม EOC อุทกภัย กรมอนามัย ประจำวันที่ 18 ต.ค. 65

เอกสารประกอบการประชุม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
3.1 ศอ 7_EOCน้ำท่วม นำเสนอ 18.10.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ศอ 5_รายงานผลการดำเนินงานน้ำท่วม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ศอ 3_สถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 17 ตค นำเสนอ pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 Final_วาระสืบเนื่อง_รายงานน้ำท่วมภาพรวม สว.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานติดตามข้อสั่งการ EOC น้ำท่วม 10.10.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระ 18.10.65.jpg
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 HL EOC อุทกภัยครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 2.62 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ศอ 9 18.10.65สถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภั.pdf
ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุม EOC อุทกภัย กรมอนามัย ประจำวันที่ 18 ต.ค. 65 ครั้งที่ 3

สรุปการประชุม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปประชุม EOC น้ำท่วม 18.10.65 เลซอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุม EOC อุทกภัย กรมอนามัย ประจำวันที่ 10 ต.ค. 65 ครั้งที่ 2

เอกสารประกอบการประชุม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
2. รายงานติดตามข้อสั่งการ OC V3กรมอนามัย 4 ตุลา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 วาระสืบเนื่อง_กล่อง OP ภาพรวมน้ำท่วม สว. 10 ต.ค.6.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ศอ. 1อุทกภัย ศอ.1 (10.10.65).pdf
ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ศอ. 2สถานการณ์อุทกภัยเขตสุขภาพที่ 2_7 ตค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.55 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ศอ. 3 OnePage น้ำท่วม 10 ตค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ศอ. 4_นำเสนออุทกภัยเขต4_EOC_2565-10-10.pdf
ขนาดไฟล์ 5.73 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ศอ. 7_EOCน้ำท่วม นำสนอ 10.10.65.pdf
ขนาดไฟล์ 4.32 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ศอ. 8(เสนอกรม) 10 ต.ค. 65 รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื.pdf
ขนาดไฟล์ 3.70 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ศอ. 9 รายงานสถานการณ์อุทกภัย10ตค65.pdf
ขนาดไฟล์ 4.47 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ศอ. 10EOC กรม 10 ตค -รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.62 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 สสม.MWI EOC Flooding 6-10-65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.68 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 EOC อุทกภัยครั้งที่2.pdf
ขนาดไฟล์ 11.63 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.1 นำเสนอกรมเหตุการณ์หนองบัวลำภู.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
messageImage_1665383393008.jpg
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุม EOC อุทกภัย กรมอนามัย ประจำวันที่ 10 ต.ค. 65

สรุปการประชุม

การประชุม EOC อุทกภัย กรมอนามัย ประจำวันที่ 4 ต.ค. 65 ครั้งที่ 1

เอกสารประกอบการประชุม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1. สว V3_EOC น้ำท่วม นำเสนอสถานการณ์น้ำท่วม.pdf
ขนาดไฟล์ 5.02 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานวัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานสถานการณ์น้ำท่วมศูนย์ทันตสาธารณสุ(1.pdf
ขนาดไฟล์ 5.52 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. สรุปรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.27 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. สถานการณ์อุทกภัยและการสนับสนุนของศูนย์9_ง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ศอ 10 นำเสนอ EOC กรมอนามัย_041065.pdf
ขนาดไฟล์ 5.53 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.9 รายงานสถานการณ์น้ำท่วม.jpg
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุม EOC อุทกภัย กรมอนามัย ประจำวันที่ 4 ต.ค. 65

สรุปการประชุม

การประชุม EOC กรมอนามัย ประจำวันที่ 26 ก.ย. 65

เอกสารประกอบการประชุม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
3.3 นำเสนอ Anamai Poll 26-9-65(2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 สถานการณ์โควิด 26.09.65 pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานติดตามข้อสั่งการ OC กรมอนามัย 19 ก.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
messageImage_1664170851705.jpg
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4 EOC 26 Sep.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุม EOC กรมอนามัย ประจำวันที่ 26 ก.ย. 65

สรุปการประชุม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุป EOC กรมอนามัย_26.9.65 edit.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุม EOC กรมอนามัย ประจำวันที่ 19 ก.ย. 65

เอกสารประกอบการประชุม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
3.4 EOC 19 Sep.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 นำเสนอ Anamai Poll 19-9-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 สรุปประชุม PHEOC190965.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 สถานการณ์โควิด-19 19.09.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานติดตามข้อสั่งการ OC กรมอนามัย 12 ก.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
messageImage_1663569464627.jpg
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.1วาระอื่น ๆ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวัน V3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุม EOC กรมอนามัย ประจำวันที่ 19 ก.ย. 65

สรุปการประชุม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปข้อสั่งการ OC กรมอนามัย 19 ก.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย